Statsforvalteren i Rogaland melder at Miljødirektoratet har fått utarbeidet et skriftlig materiale som forteller hvordan beiting og avsviing av lynghei på kysten kan gjennomføres.