Mattilsynet har nylig bekreftet tilfeller av fugleinfluensa i et hobbyhold med fjørfe.