I et unikt samarbeid mellom Senja kommune, BirdLife Norge og Norsk institutt for naturforskning, arbeider skoleelever fra Senja aktivt for […]