Ber kommunen handle for å unngå ytterligere skader i landskapet.