Mener politiet må ta affære når anmeldelse foreligger.