På oppdrag fra Miljødirektoratet skal villrein, elg og hjort på og rundt Hardangervidda og nordre deler av Setesdal villreinområde merkes […]