Politiet i Finnmark har besluttet å henlegge saken der en hund ble skutt i nærheten av tamrein.

Etter en grundig etterforskning har politiet nå henlagt saken der en hund med navn Kiira ble skutt den 25.09.2021 i Alta, melder politiet i en pressemelding.

Det var den 25. september i fjor at politi fikk en anmeldelse etter at en hund ble skutt under en jakttur ved Jotka-området utenfor Alta. To personer ble siktet for å ha skutt hunden.

Politiet har foretatt en grundig etterforskning hvor det blant annet er gjennomført obduksjon av hunden, tatt avhør av de involverte og innhentet andre tekniske og taktiske bevis som belyser saken.

Det er dokumentert at det var rein i området der hunden ble sluppet, og andre opplysninger understøtter at hunden har jaget rein.

Nødvergebestemmelsen i Hundeloven § 14 sier at når en hund jager eller angriper tamrein som beiter lovlig, kan det utsatte dyrets eier gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig.

For den ene siktedes del er saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Ut fra omstendighetene i situasjonen har det for siktede fremstått som nødvendig å skyte hunden for å avverge skade på reinen. Det foreligger ikke andre opplysninger som kan underbygge at dette inngrepet gikk lenger enn nødvendig, etter at andre og lempeligere midler også var forsøkt ved å fange hunden og frakte den ut av området.

Den andre siktede var ikke til stede da hunden ble skutt, og for hans del er saken henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Partene i saken er orientert om avgjørelsen, og det er tre ukers frist for å klage til overordnet påtalemyndighet.