Undervannsfotograf Erling Svensen mener at et oppdrettsanlegg som er plassert ved et korallrev, er totalt ødeleggende.

Det er arten blomkålkoraller han oppdaget ved et oppdrettsanlegg på Vestlandet, nærmere bestemt ved Husevågøy ytterst i Nordfjord. Det melder NRK.

Både Fylkesmannen og Havforskningsinstituttet utrykker at funnet av korallene i vestlandsfjorden er unik, ikke bare lokalt, men i landssammenheng. Ingen av dem var klar over korallrevet da det ble gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg i området.

Fylkesmannen har trekt tilbake tillatelsen til oppdretteren, men det har oppdretteren klaget på. Saken skal derfor avgjøres av Miljødirektoratet.

Samtidig er oppdretterne bekymret for situasjonen, ettersom de har investert flere titalls millioner kroner i anlegget samt 15 millioner kroner i smolt til anlegget.

Oppdretterne mener imidlertid at de har undersøkelser som viser at korallene ikke vil bli påvirket av oppdrettsanlegget. De opplyser til NRK at det uansett er snakk om en art korall som er vanlig på kysten og som ikke på noen måte er truet.

Les hele saken på NRK.no her