Antas å være i strid med nasjonalparkens verneformål.