Styrker det nasjonale arbeidet med å redusere forsøpling og plastforurensning.