– Mange mennesker føler nå en stor fortvilelse og sorg over at fire kritisk truede ulvefamilier vil bli slaktet ned av hundrevis av jegere, mens de er sperret inne i revirene sine med flaggliner.

Det sier leder i NOAH, Siri Martinsen, som reagerer sterkt på uttalelser fra ministre om ulvejakten det siste døgnet:

– Konfliktdemping er det siste de tenker på, sier hun i en pressemelding.

Uten muntlig rettsmøte og med rekordkort behandlingstid på kun et par dager, snudde lagmannsretten tingrettens forbud mot å iverksette ulvejakt i ulvesonen, før en reell rettslig prøving hadde funnet sted. Rettens avgjørelse ble avsagt etter at retten stengte på fredag, og avskar dermed mulighetene for NOAH, WWF og Foreningen Våre rovdyr til å anke før jakten allerede var i gang for fullt.

NOAH reagerer nå sterkt på hvordan regjeringen har fremtrådt i forbindelse med jakten:

– Mange mennesker føler nå en stor fortvilelse og sorg over at fire kritisk truede ulvefamilier vil bli slaktet ned av hundrevis av jegere, mens de er sperret inne i revirene sine med flaggliner. Jakten fremstår som dyreetisk uforsvarlig såvel som et hån mot naturmangfoldet. På denne bakgrunn er det forstemmende å se at regjeringen kun har øye for mindretallet som ønsker å skyte flere ulver. Vår miljøvernminister var «svært tilfreds» med at kritisk truede dyr skytes, og viet ikke ett ord til alle de som ønsker sterkere vern av truede dyr. Dette fremstår maktarrogant og provoserende, og underbygger NOAHs argumentasjon om at regjeringen egentlig ikke ønsker «konfliktdemping» – de ønsker å tilfredsstille visse næringsinteressene, og det er kun disse som defineres som «offentlige interesser av vesentlig betydning». Konfliktdemping er det siste de tenker på, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

I tillegg mener hun miljøministeren åpner for å utvide jakten til yngletiden, og at andre politikere fra regjeringspartiene har ytret ønske om den kontroversielle jaktmetoden «løs på drevet halsende hund».

– Regjeringspartiene viser en total ringeakt for dyrevelferd såvel som naturmangfold. Det er konflikteskalering på høygir, uttaler Martinsen.

NOAH har det siste døgnet fått et stort antall opprørte og fortvilte meldinger fra folk over hele landet – ikke minst de som lever nær disse revirene, opplyser hun i en pressemelding.

– Folk beskriver det som vondt å vite at ulvene kommer til å dø om få dager, og ikke kan få være i fred der inne i skogene. Det er et hån mot denne natursorgen når landbruksministeren smilende utbryter at «jegerne står klare», og finansministeren skriver «gratulerer» på facebooksidene til en privat organisasjon som vil utradere ulv fra Norge. Vi har en regjering som representerer de mest ytterliggående kreftene som ikke ønsker ulv i Norge, og som ignorerer flertallet. Hovedgrunnen til at ulvene skytes er i følge staten «konfliktdemping». Men ministrene tar ikke mange «konfliktdempende» hensyn i sin egen kommunikasjon. Dette viser hvor hult departementets begrunnelse for skyting er: Ulvene skytes fordi noen politiske interesser mener de skal holdes på kritisk truet nivå, uttaler Martinsen.