– Mange mennesker føler nå en stor fortvilelse og sorg over at fire kritisk truede ulvefamilier vil bli slaktet ned […]