Forener krefter mot arealtap og svak naturforvaltning.