30 av 33 innsjøer og fem elver på Hadeland har for dårlig miljøtilstand.