For første gang skal en el-lastebil kjøre den 1600 kilometer lange strekningen Oslo–Tromsø.