En ny forskningsstudie fra UiT Norges arktiske universitet og andre institusjoner viser at blekkspruter har en høyere andel av molekyler kalt mikroRNA i hjernen sin enn fugler.

MikroRNA bidrar til produksjon av proteiner og påvirker hvilke gener som slås av og på i dyrene. Studien fant at embryoer av blekkspruter har den høyeste andelen av nye mikroRNA, noe som kan indikere at disse molekylene spiller en viktig rolle i utviklingen av hjernen til blekkspruter.

Resultatene viser også at blekkspruter og fugler har utviklet intelligens uavhengig av hverandre, og at mikroRNA har vært en viktig faktor i denne utviklingen.

– Dette er utrolig, fordi vi vet at intelligens bare har utviklet seg uavhengig to ganger gjennom evolusjonen, og begge gangene ser det ut til å være drevet av mikroRNA, sier Fromm.

Største utenfor pattedyrene

Fordi forskerne ble så entusiastiske over oppdagelsen om mikroRNA hos blekkspruten, så samlet de også inn data fra blekksprut-embryoer.

Det viser seg at embryoer har den høyeste andelen av nye mikroRNA. Dette kan bety at mikroRNAene spiller en sentral rolle for å skape ulike typer celler under utvikling, sier Fromm.

– Våre analyser bekreftet at blekkspruten har den største utvidelsen av mikroRNA vi kjenner utenfor pattedyrenes verden, sier samarbeidspartner Kevin J. Peterson fra Dartmouth College.

– Denne studien er en milepæl når det gjelder å forstå kompleksiteten til organismer, og bekrefter at det er riktig å sette søkelyset på mikroRNA for fremtidig forskning for å forstå mer om hvorfor dyr er så utrolig forskjellige, sier Fromm.