Elektrifiseres med kraft fra land vil legge beslag på store deler av kraften.