– Equinor bør heller satse på karbonfangst og -lagring (CCS) på Melkøya. Det er langt bedre å rense Melkøya enn å trekke kabel gjennom et reinbeite-område. Både flytende og landbasert gasskraftverk med CCS bør utredes snarest. Hvis det ikke gjøres, og reinbeitedistriktene velger å gå til rettssak, kan det bli problematisk for regjeringen, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Tirsdag ble det kjent at Equinor har bestemt seg for å rive gasskraftverket på Melkøya og drive fabrikken med elektrisitet over nettet. Bellona mener at kraft fra nettet er en dårlig ide, og lanserer flytende gasskraftverk med CCS (karbonfangst-og lagring) som den beste løsningen.

–Dersom Melkøya elektrifiseres med kraft fra land vil det legge beslag på store deler av kraften og dermed hindre nye grønne industrietableringer i fylket. Dette er en kjip julegave til distriktet, mener Hauge.

Da Melkøya ble vedtatt ble det lagt inn i konsesjonen at det skulle legges til rette for karbonfagst og -lagring, et vedtak Bellona kjempet for. Organisasjonen krever at Equinor offentliggjør hvilke vurderinger selskapet har gjort om CCS som alternativ til kraft fra land.