Fersk rapport fra Miljødirektoratet avdekker alarmerende høye tall for skadeskyting av rovvilt i Norge, sammenlignet med elgjakt. Norges Jeger- og […]