Norges Rederiforbund arrangerer et gratis webinar den 13. februar 2024 om implementeringen av EUs klimakvotesystem i maritim sektor. Fra 1. […]