Olje- og Energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader om å injisere og lagre CO2 på den norske kontinentalsokkelen.

Departementet opplever stor interesse fra selskaper som ønsker å få tildelt området for CO2 lagring i Norge. Regjeringen ønsker å utvikle mulighetene på sokkelen og skape en ny kommersiell næring i Norge.

Utlysning og tildeling av areal er en forutsetning for at dette skal lykkes. Lagring av CO2 er viktig for å nå verdens klimamål og for å skape arbeidsplasser i Norge. Utlysningen skjer etter individuelle søknader, fristen er satt til 22. februar 2023.

– Vi opplever stor kommersiell interesse fra selskaper for å få tildelt areal for lagring av CO2 i Norge. Regjeringen ønsker å videreutvikle de lønnsomme mulighetene på sokkelen og å legge til rette for at lagring av CO2 kan bli en ny kommersiell næring i Norge. Utlysning og påfølgende tildeling av areal som selskaper vurderer som aktuelle for slik lagring, er en forutsetning for at vi skal lykkes, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.