Undersjøiske ras av gruveavfall utgjør en truende fare for Førdefjorden.