torsdag, september 28, 2023
More

  Teksten mot pelsdyrforbud skal skrives

  Regjeringen tar i disse dager neste skritt mot totalt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, men dette må først vedtas i Stortinget.

  Jeløya-plattformen sier at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og at det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. Forslaget vil innebære at det er lov å holde pelsdyr frem til pelsingssesongen for produksjonsåret 2024 er avsluttet, dvs. til 1. februar 2025.

  Det er Stortinget som må vedta et lovforbud mot hold av pelsdyr. Landbruks- og matdepartementet utarbeider nå utkast til en slik lov. Dette utkastet vil sendes på høring før regjeringen sender lovforslaget til Stortinget.

  I tråd med regjeringsplattformen utreder departementet også en kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere. Det følger av plattformen at denne ordningen bare vil gjelde for oppdrettere som drev med pelsdyroppdrett 15. januar 2018. Det kan bli satt ytterligere vilkår for rett til kompensasjon. Slike vilkår kan blant annet gjelde tidspunktet for avvikling, skriver regjeringen i en pressemelding.

  Spørsmålet om kompensasjon vil bli omtalt i lovproposisjonen til Stortinget, slik at dette kan ses i sammenheng med forslaget om forbud mot hold av pelsdyr. Dette betyr at pelsdyroppdrettere ikke kan legge til grunn at de vil få kompensasjon dersom de slutter med pelsdyrhold før saken er behandlet av Stortinget.