Organisasjonen Hold Norge Rent oppfordrer folk til å ta hensyn til det sårbare fuglelivet når søppelryddingen skal gjennomføres over det ganske land fredag.

– Våren lokker oss ut i naturen, og mange vil også ut å gjøre en konkret innsats for miljøet ved å rydde søppel. Samtidig er dette en sårbar tid for fuglelivet, skiver de i en pressemelding:

«Ikke forstyrr hekkende fugl

Et viktig mål med frivillig opprydding er å beskytte dyrelivet, men hvis vi forstyrrer hekkende fugl når vi rydder, kan vi gjøre mer skade enn nytte.

Hold Norge Rent oppfordrer derfor alle frivillige ryddere til å rydde før fuglene kommer eller etter at hekketiden er over.

– Hvis vi forstyrrer hekkende fugl, kan vi i verste fall risikere at foreldrene forlater redet og ikke vender tilbake til eggene eller kyllingene, sier prosjektleder for opprydding, Heidi Gromstad.

Rydd på Vårryddedagen før fuglene kommer

Før det nasjonale ferdselsforbudet trer i kraft og hekketiden kommer i gang for fullt, inviterer Hold Norge Rent og resten av ryddemiljøet i Norge til Vårryddedagen. I år finner dugnaden sted lørdag 19. mars.

– Selv om Vårryddedagen finner sted før ferdselsforbudet trer i kraft og hekketiden er i full gang, er det viktig å være varsom, fordi fuglene hekker stadig tidligere her til lands, og de hekker også utenfor fredningsområdene, forklarer Gromstad.

Alle som ferdes i nærheten av områder med ferdselsforbud, må holde en avstand på minst 50 meter til disse områdene.

– Turfolk, klatrere, padlere, kitere, dykkere og frivillige ryddere må respektere ferdselsforbudet, sier Gromstad.

Det er ikke tillat å kjøre båt eller vannscooter gjennom områder med ferdselsforbud. Det er ikke tillat å gå i land, hunder kan ikke slippes fri inn i disse områdene, og det er heller ikke tillat å fly droner inn i områdene.

Flere steder i landet starter ferdselsforbudet allerede 15. mars, og i disse områdene er det ikke tillat å rydde på Vårryddedagen.»