Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030.

Det går fram av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet. Norge skal bidra med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum, og vil samtidig redusere nasjonale metanutslipp i årene framover.

USA og EU har tatt initiativ til en styrket global innsats for å redusere verdens utslipp av metan. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på annonseringen under klimaforhadnlingene i Glasgow (COP26) tirsdag 2. november, sammen med USAs president Joe Biden og en rekke andre statsledere.

– Konsentrasjonen av metan i atmosfæren øker nå raskere enn noen gang siden 1980. Vi er nødt til å gjøre noe med disse utslippene for å holde oss innenfor en oppvarming på 1,5 grader, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge hever at landet allerede har redusert metanutslippene med omtrent 25 prosent fra 1990 til 2019, mye på grunn av tiltak i avfallssektoren og olje- og gassektoren. Norge bidrar også i internasjonale arbeid for å redusere utslipp av metan, særlig gjennom deltakelse i Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) og Arktisk råd, heter det.

– Norge har gjort mye for å redusere metanutslipp allerede, særlig fra avfall og olje og gass. Vi skal fortsette å redusere metanutslippene våre i årene framover. I tillegg sitter vi på en del lærdom som er nyttig for andre land, sier Barth Eide.