Frivillighet Norge etterlyser regelstyring av ordningen med momskompensasjon.