Jakt på arter i tilbakegang må opphøre, og vi må bruke kunnskapen vi har om norske og internasjonale fuglebestander til å få mer natur, ikke mindre.