Sauebønder støtter reineieren som er dømt til fengsel.