Uttrykket om å ta vare på dyrene, er et forslitt uttrykk, men er fortsatt aktuelt.