Miljødirektoratet samarbeider nå med Veterinærinstituttet og NINA for å behandle et nytt utbrudd av skabb blant fjellrev på Hardangervidda.

To fjellrever med omfattende håravfall på halen er blitt fanget på viltkamera ved ulike fjellrevhi nord på Hardangervidda i løpet av de siste ukene.

Dette indikerer at revene kan være smittet med skabb. Det er samme område der en fjellrev ble behandlet for skabb i fjor.

– Det antas at det er omtrent 40-50 fjellrever og flere aktive hi i området. Vi har jobbet i flere år for å øke bestanden av den sterkt truede fjellreven i Norge. Et skabbutbrudd utgjør en trussel mot dette arbeidet. Derfor prøver vi nå å begrense spredningen av smitten blant fjellrevene, sier Ingrid Regina Reinkind, seniorrådgiver i seksjon for truede arter og naturtyper i Miljødirektoratet.

Fjellreven sterkt truet i Norge

Hvis du befinner deg på Hardangervidda og ser en syk fjellrev eller rødrev, oppfordres du til å varsle Statens naturoppsyn på Skinnarbu. Ta gjerne bilde eller film av reven.

Behandlingen av sykdommen vil bli gjennomført ved å blande medisin i maten som legges ut i automater og hi i nærheten av områdene der revene er blitt observert. Medisinen vil virke både som behandling for sykdommen og som forebyggende tiltak for friske fjellrever. Doseringen vil bli tilpasset slik at den dreper parasitten, samtidig som den ikke skader fjellrevene dersom ett individ får i seg all medisinen som legges ut på samme sted.

Dette er skabb

Denne formen for medisinering ble først prøvd ut i fjor under behandlingen av den første fjellreven med tegn på skabb på Hardangervidda. I april ble en ny rev med mistanke om skabb oppdaget, og den ble også behandlet.

«Vi har nøye overvåket situasjonen via viltkameraer, og anser behandlingen som vellykket. Vi vet at det ikke har vært noe større utbrudd av skabb i fjellrevbestanden, noe som er det vi ønsker å unngå. Den nylig reetablerte bestanden på Hardangervidda kan lide store konsekvenser hvis parasitten sprer seg,» sier Reinkind.

Ettersom det dreier seg om behandling av ville dyr i naturen, kan vi imidlertid ikke med sikkerhet fastslå om fjorå