Pingere sender ut lydsignaler som blant annet delfinarten nise kan høre når de nærmer seg fiskebruk i sjøen.

Bakrunnen for ordningen er varslene fra USA om importrestriksjoner mot land som ikke implementerer tilstrekkelige tiltak for å holde bifangsten av nise på et akseptabelt nivå. Ved å innføre tiltak med pingere i Vestfjorden i Nordland, vil man være innen for grensen USA tillater.

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å tilby økonomisk dekning for utgiftene som fiskere i forsøket har i forbindelse med effekten av arbeidet som pågår.

Fiskarlagets saksansvarlige, seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes, sier pingersaken er tett fulgt opp over tid.

2900 niser dør i garn hvert år

Følger saken

– Fiskarlagets ambisjon er å følge denne saken videre for å finne gode og praktiske løsninger for fiskerne og våre medlemmer, sier hun.

Så langt har påbudet om bruk av pingere ikke blitt håndhevet. Sjøtjenesten har bare formidlet informasjon om påbudet, og ingen har blitt reaksjonert på hvis fisket ikke har vært i samsvar med regelen.

Det er ikke klart hvordan påbudet skal håndheves for sesongen 2023, men det er ønskelig å skjerpe håndhevelsen for å kunne vurdere effekten av påbudet bedre.

Dialog og informasjon

Fiskeridirektoratet er i dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet om dette og vil informere videre så snart som mulig.

HI planlegger å se på data fra kystreferanseflåten for årene 2021 og 2022 for å undersøke effekten. Norges Fiskarlag har ved flere anledninger påpekt behovet for en grundig evaluering før sesongen 2023.

HI ønsker å kontakte fartøy som skal fiske med garn i Vestfjorden sesongen 2023, og som vil bidra til å forbedre datagrunnlaget ved å fiske annenhver uke, med og uten pingere og rapportere bifangsten.

Gratis pingere

HI ønsker å tilby økonomisk godtgjørelse og gratis pingere til de som deltar. Fiskeridirektoratet har bekreftet behovet for en slik innsamling, og vil se på muligheten for økonomisk bidrag så snart budsjettet for 2023 er klart.

Flere fiskere har deltatt i prosjektet og det sine erfaringer. Blant annet ble det nevnt at noen hadde erfaring med at pingere ikke tåler å ligge på dekk i frost, og at dette kan være en mulig årsak til vanninntrenging i pingerne.

HI skal undersøke dette nærmere, og vil komme tilbake med mer informasjon, opplyser Fiskarlaget.