Flere partier på venstresida i norsk politikk ønsker forbud mot all dumping i sjøen.

Det er NRK som skriver at partiene SV, Rødt, MDG og Venstre i Stortinget vil fremme et forslag som skal forby all dumping av gruveavfall i sjøen.

– Dumping av gruveavfall i sjødeponi er ikke noe vi kan drive med i 2022. Det er en håpløs gammeldags og lite bærekraftig måte å drive mineralnæring på, sier Venstre-representant Alfred Bjørlo til NRK.

– Vi er blant få land i verden som fremdeles dumper avfall i sårbare fjorder. Det burde være åpenbart at det skal være forbudt, seier Birgit Oline Kjerstad i SV.