Flere partier på venstresida i norsk politikk ønsker forbud mot all dumping i sjøen. Det er NRK som skriver at […]