Naturverdiene er av en slik karakter at de må bevares for ettertiden. BirdLife Norge og Naturvernforbundet ber ødeleggelsene av våtmark stanse.