Til sammen 21 aktører får tildelt totalt 6,3 millioner kroner for å videreutvikle prosjekter som knyttes til grønn omstilling innenfor […]