Norge må ta tøffe prioriteringer for å støtte klimavennlig næring og industri, ifølge Naturvernforbundet.

Under jubileumskonferansen Broen til framtiden har organisasjonen krevd politisk styring og prioritering av ressurser og kompetanse for å skape minst 100.000 nye klimajobber. På konferansen samlet flere organisasjoner seg, blant annet fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken, forskere og unge og gamle klimaaktivister, for å diskutere temaer som kraft, arbeidskraft, kommunevalg og omstilling.

På konferansen deltok næringsminister Jan Christian Vestre og flere stortingsrepresentanter, samt representanter fra industrien. Andreas Ytterstad fra Concerned Scientists Norway, som også deltok på konferansen, mener klimaengasjementet i befolkningen øker. Han tror det må bygges en bro mellom behovet for trygge jobber og planetens behov for å kutte utslipp.

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), understreker at tøffe prioriteringer må tas, da verden nå investerer mer i fornybar energi enn i olje og gass. Barsok er opptatt av å ivareta alle, også de som opplever omstillingen som en trussel for egen arbeidsplass.

Andreas Randøy fra Greenpeace mener at oljeindustrien i Norge ikke har en langsiktig plan for å nå 1,5 graders målet. Han mener oljeinteressene styrer for mye av norsk politikk og at dette går dårlig både med klimaet og norsk industripolitikk. Naturvernforbundet krever derfor at oljen bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri.