Regjeringen foreslår en lovendring som bygger opp under prinsippet om at forurenser skal dekke alle kostnader ved forurensning. Dersom forurenser […]