– Flere tilfeller av grov dyremishandling viser at strengere straffer er nødvendig.

Det mener NOAH, som nylig anmeldte et grovt tilfelle av svane-mishandling i Stavanger. Hendelsen er siste i rekken av flere alvorlige lovbrudd mot dyr i sommer. Nå etterlyser NOAH økt strafferamme for lovbrudd mot dyr.

I en pressemelding viser organisasjonen til hendelsen der svaner ble sparket og dratt etter halsen, og som har fått bred mediedekning, og det er usikkert om fuglene overlevde mishandlingen. NOAH reagerer sterkt på hendelsen:

– Filmen som er spredt siste døgn viser grov mishandling og det er uakseptabelt om ikke hendelsen får strafferettslige konsekvenser. NOAH anmelder, og understreker viktigheten av at alle som har tips melder ifra. Hendelsen er sjokkerende, samtidig er den dessverre en av flere sjokkerende saker NOAH har mottatt tips om bare på få uker, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen i pressemeldingen.

Flere tilfeller

Bare en knapp måned tilbake anmeldte NOAH en gruppe personer som hadde utført flere tilfeller av dyremishandling og dyredrap på bl.a. måker, kaniner og geiter. Andre saker de siste ukene inkluderer katter som har fått halen revet av, katter dynket i drivstoff og katter som er blitt skutt med luftgevær.

– NOAH er sterkt bekymret over at tilfeller av grov og sadistisk dyremishandling skjer uten at politiet kommer til bunns i sakene. Derfor mener NOAH det er helt nødvendig å øke strafferammen for dyremishandling; det vil både signalisere at slike saker er alvorlige, og det vil gi politiet de rette virkemidlene i etterforskningen slik at alvorlig, sadistisk dyremishandling kan bli fulgt opp rettslig, uttaler Martinsen.

Som mlljøkriminalitet

Strafferammen for miljøkriminalitet økte for ikke lenge siden til 5 års fengsel, og NOAH mener det er naturlig at lovbrudd mot dyr anses som like alvorlig. Et forslag i Stortinget i år om å øke strafferammen fikk imidlertid så vidt det var, ikke flertall, opplyser organisasjonen.

– Det er viktig at politikerne forstår at de er med på å senke dyrs status dersom strafferammene for dyremishandling henger etter straffenivået for lignende kriminalitet. Vi noterer oss at Økokrim nylig gikk ut med samme oppfatning som NOAH; straffenivået for kriminalitet mot dyr bør være det samme som for miljøkriminalitet, sier Martinsen.