Ei kråke ble brannstifter og bidro til en lyngbrann på Ibestad i Troms. Det melder NRK.

Morten Ree i Norsk ornitologisk forening sier til NRK at høyspentlinjer som går gjennom skog kan få konsekvenser for mange fuglearter.

– Det er et stort problem at fugler kommer i kontakt med høyspentlinjer og andre strømførende linjer, og dør. Man har funnet store mengder døde fugler liggende under kraftledning, sier Ree til NRK.

Les mer i NRK sin artikkel om hendelsen.