Hele 137 dverggåser, inkludert 83 unger, er registrert i Norge dette året, noe som representerer det beste utfallet siden overvåkingen startet i 1990.

I forhold til tidligere år, som kun hadde én unge i 2020, fire i 2021, og syv i fjor, representerer dette en bemerkelsesverdig oppgang.

– Dette er en fantastisk nyhet, som både overrasker og gleder stort etter mange tiår med lav ungeproduksjon. I år har den kritisk trua dverggåsa hatt tidenes hekkeår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fra en hekkebestand på rundt 10 000 individer midt i forrige århundre, har dverggåsen opplevd en dramatisk nedgang, hovedsakelig på grunn av omfattende jakt.

Kritisk truet

– Dverggåsa er i dag kritisk truet. I perioden fra 2000-2023 har det kun vært 20-35 par, og alle holder til i ett lite hekkeområde i Finnmark. Siden dette er det eneste gjenværende hekkeområdet i Europa, har vi i Norge et spesielt ansvar for å ta vare på denne bestanden, understreker miljødirektør Ellen Hambro.

I et forsøk på å beskytte arten har myndigheter, forskere og frivillige organisasjoner, gjennom et felles EU-program, arbeidet for å begrense ulovlig jakt og bedre dverggåsas vilkår.

– Gjennom mange års hardt arbeid for å begrense den ulovlige jakten på dverggåsa og dermed øke overlevelsen hos de voksne fuglene, mener vi nå å se resultatene av dette arbeidet, sier Hambro.

Grunn til bekymring

Selv om det er positiv utvikling, gir klimaendringene grunn til bekymring for fremtiden.

– I dag er overvintringsområdene og den vestlige trekkruta relativt godt beskyttet. Dette er et resultat av langsiktige tiltak og et godt samarbeid langs hele trekkruta. Nå kan vi glede oss over ett sårt tiltrengt, godt hekkeår med god rekruttering av ungfugler, avslutter Ingar J. Øien, fagsjef i BirdLife Norge.