Det planlagte test- og øvingssenter for oljevern og marin forsøpling på Kalvøya utenfor Fiskebøl kan komme på 1,2 milliarder kroner.