Miljødirektoratet tilbyr Kristiansand kommune å overta forvaltningen av jaktrettighetene på en eiendom på 979 dekar som ligger innenfor Skråstadheia naturreservat.

Kristiansand kommune har bedt om å få muligheten til å forvalte jaktressursene på denne eiendommen sammen med andre kommunale eiendommer for å skape et helhetlig forvaltningsområde, blant annet for hjorteviltet.

Overtar forvaltning

Miljødirektoratet har ikke forvaltet eiendommen aktivt de siste årene, så de tilbyr derfor Kristiansand kommune å overta forvaltningen fra 1.1.2023. En slik avtale kan være gyldig i 10 år, med mulighet for forlengelse.

Avtalen omhandler forvaltning av jaktrettighetene på Miljødirektoratets eiendom gnr. 35 bnr. 21 i Kristiansand kommune.

Får inntektene

Inntektene fra jaktutleie fra eiendommen tilfaller Kristiansand kommune, Parkvesenet. Det forutsettes at jakt og øvrig bruk av eiendommen skjer i henhold til verneforskrift for Skråstadheia naturreservat.

Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i området, bortsett fra på eksisterende veger. Kristiansand kommune forplikter seg til å informere Miljødirektoratet om saker som kan være av interesse.