Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) avviser påstander om at Norge har en ambisjon om å produsere mer olje. […]