Denne organisasjonen vil ha slutt på jakt av rødlistede arter.