Betong er miljøversting, men industrien vil holde opplysninger for seg selv.