Lørdag 15. august avsa Fiskeridirektoratet sin «dødsbom» over Freya, hvalrossen som har hatt tilhold langs store deler av norskekysten, og […]