Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hevder at årets landbruksoppgjør et en kraftig styrking av klima og miljø.