Rovviltets Røst advarer mot jakt på Mangen- og Rømskogflokken.

De har også påklaget rovviltnemdenes vedtak om lisensjakt, ifølge Indre Akershus Blad.

«Både Mangen- og Rømskog-reviret er som kjent vedtatt skutt. Begge disse revirene ligger i nærheten av det nye Setten-reviret, hvor den genetiske viktige finsk-russiske innvandreren om maken har slått seg ned etter flyttingen vinteren 2021. Ulvene kjent som Deisjø-paret har nå fått mimunum seks hvalper, noe som er svært viktig for ulvestammen i Norge grunnen problematikken om innavl. Dersom man tillater felling av Mangen- og/eller Rømskogreviret, er det imidlertid stor risiko for feilskyting ettersom Deisjø-ulvens nye revir grenser nært opptil begge angjeldende revirer, skriver Rovviltets Røst videre i klagebrevet», skriver Rovviltets Røst i klagebrevet ifølge avisen.

Foreningen viser til at det under lisensjakta sist vinter ble skutt to ulver fra Svarthus-reviret ved en feiltakelse.

– Blir noen av ulvene i Settereviret skutt ved en feiltakelse, er det ikke mindre enn en skandale, sier leder Anne Margrethe Vadder, leder i Rovviltets Røst, og anmoder den nye klima- og miljøministeren om å være bevisst på dette. De er spesielt opptatt av å verne om tilførsel av nye gener i ulvestammen.

Rovviltets Røst advarer mot jakt på Mangen- og Rømskogflokken.

De har også påklaget rovviltnemdenes vedtak om lisensjakt, ifølge Indre Akershus Blad.

«Både Mangen- og Rømskog-reviret er som kjent vedtatt skutt. Begge disse revirene ligger i nærheten av det nye Setten-reviret, hvor den genetiske viktige finsk-russiske innvandreren om maken har slått seg ned etter flyttingen vinteren 2021. Ulvene kjent som Deisjø-paret har nå fått mimunum seks hvalper, noe som er svært viktig for ulvestammen i Norge grunnen problematikken om innavl. Dersom man tillater felling av Mangen- og/eller Rømskogreviret, er det imidlertid stor risiko for feilskyting ettersom Deisjø-ulvens nye revir grenser nært opptil begge angjeldende revirer, skriver Rovviltets Røst videre i klagebrevet», skriver Rovviltets Røst i klagebrevet ifølge avisen.

Foreningen viser til at det under lisensjakta sist vinter ble skutt to ulver fra Svarthus-reviret ved en feiltakelse.

– Blir noen av ulvene i Settereviret skutt ved en feiltakelse, er det ikke mindre enn en skandale, sier leder Anne Margrethe Vadder, leder i Rovviltets Røst, og anmoder den nye klima- og miljøministeren om å være bevisst på dette. De er spesielt opptatt av å verne om tilførsel av nye gener i ulvestammen.