Gjennom generasjoner har Nitedals haglpatroner vært en del av den norske jakttradisjonen. Det er mange år siden de ble produsert i Nittedal, men en nyskapende patron er nå på markedet, og tar jakta i en mer miljøvennlig fremtid – uten bly.

Ifølge Jakt og Fiske, medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund, blir nye Nitedals Rype Bismuth produsert i Spania av Nobel Sport og skiller seg ut ved å være blyfri.

Samtidig er det fra denne redaksjonen et poeng å legge til at skiftet til blyfritt i Norge kommer etter at EU har innført forbud mot bly under jakt, noe som er et stort nederlag for jegerinteresser i Norge. De klarte for bare få år siden å tvinge norske myndigheter til å gjeninnføre bly som skytemiddel for å få større slagkraft under småviltjakta, etter flere år uten bly i hagla. Nok en gang ble det EU som måtte ordne opp i en sak der norske myndigheter ikke visst sitt eget beste.

Mange ser forbudet mot bly som en svært velkommen endring i en tid hvor miljøbevissthet og bærekraft er viktige saker. Bekymringer rundt blyforurensning fra haglskudd har lenge vært til stede, og blyfrie løsning som tar hensyn til både jegerens behov og miljøet er en positiv utvikling.

Effektivitet og nøyaktighet

Men denne patronen handler ikke bare om miljøet; den leverer også når det gjelder effektivitet og nøyaktighet. Haglene i Nitedals Rype Bismuth er jevne, runde og gir en god spredning, ifølge bladet. Testskudd viser en imponerende skuddfordeling, noe som er essensielt under jakt, spesielt på rype.

Dette er stikk i strid mot det som jegerfolk tidligere har hevdet, nemlig at blyhagel er langt bedre under jakt enn andre materialer i haglpatronene. Eller er det fortsatt mange jegere som vil savne blyet? Bladet skriver at «Nitedals Rype Bismuth er et godt kjøp, og en fullgod erstatning for blyhagl».

Bladet skriver ellers at det med en gjennomsnittlig utgangshastighet på 390 meter per sekund, ligger patronen innenfor det anbefalte hastighetsområdet for rypejakt. Den gir også pålitelige resultater med tunge, myke hagl, og sikrer humane avlivinger, heter det.

Økonomisk og miljøbevisst

Mens noen kan være bekymret for kostnadene knyttet til blyfrie alternativer, viser erfaringen at Nitedals Rype Bismuth gir god valuta for pengene. Selv om vismutpatroner kan ha en noe høyere pris enn tradisjonelle blypatroner, forblir den totale kostnaden per skutt rype rimelig, og den minimale miljøpåvirkningen er vel verdt investeringen.

Nitedals Rype Bismuth representerer ikke bare en ny, miljøvennlig vei for jakt i Norge, men også en positiv fremtid med tanke på i dag helt unødvendig forurensning med bly.