– Vi mener at situasjonen for norsk villrein er så alvorlig at det trengs drastiske grep for å snu trenden.