Norske nasjonalparker er ikke til hinder for felling av fredet jerv.