Klima- og miljødepartementet vurderer å revidere regelverk for Svalbard, blant annet på grunn av klimaendringene. Klima- og miljødepartementet (KLD) har […]