Norsk institutt for naturforskning (NINA) starter et prosjekt for å overvåke mikroplast i havet, gjennom analyser av gulp og skit fra sjøfugler.

På sikt ønsker man å finne ut om mikroplast har noen betydning for hekkesuksess og overlevelsen hos sjøfugl, melder NINA.

Gjennom et myldringsmøte i Tromsø i høst, diskuterte sjøfuglforskere og miljøkjemikere hvilke arter som er mest interessant å studere i denne sammenheng, basert på hvor og hva de spiser.

Folk fra disse institusjonene deltok: Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk Polarinstitutt (NP), NILU – Norsk institutt for luftforskning, NTNU og University of the Highlands and Islands i Skottland.

Tilnærmingen går ut på å finne ut hva slags prøver forskerne skal samle inn. De vurderte også etiske spørsmål, som fokuserer på hva som vil være minst mulig negativt for fuglene. Forskerne skal videre se nærmere på om fuglene kan brukes som indikatorer for plast i omgivelsene, og finne ut hvor mye plast som hoper seg opp i næringskjeden.

Pilotstudie

En mindre polotstudie er planlagt neste år, før forskerne kan sette igang en mer langsiktig overvåking.

– Vi vet ikke hvor mye plast vi vil finne i gulp og avføring fra de ulike artene, og må få en idé om det først for å kunne avgjøre hvor mange prøver vi må samle inn for å kunne si noe om utviklingen, sier NINA-forsker Nina Dehnhard.

Det antas at fugler som spiser mest i overflaten før i seg mer plast enn fugler som dykker. På lang sikt ønsker forskerne å finne ut om mikroplast har betydning for hekkesuksessen og overlevelse av sjøfugl, og dermed også utviklingen av fuglebestandene. Et framtidig prosjekt kan være å finne ut hvor stor del av plastpartiklene som blir igjen i fuglene.